मोडल लाइक अ स्टार सेसन २ मा प्रतिष्पर्धी नम्वर ३ का प्रतियोगिले अर्को जन्ममा तेस्रोलिंगी भएर जन्मन पाउँ भने पछि …