Facebook

कतै तपाई lgbti भएकै कारण कसैले तपाईलाई मायाको प्रलोभन देखाई माया भन्दा बढी स्वार्थ लुटनको लागी मात्र तपाई सँग समबन्ध गाँसेको त छैन ? एक पटक अन्धो माया गर्नु अघी आफ्नो जिवन र आफ्नो समबन्धलाई बिचार गर्नु होस। अनावश्यक र अपरिचित वयक्ती सँग मायाको आश राखी समस्या निमतयाउनु अघी समबन्धको अर्थ र पहिचान पत्ता लागाई समाधान खोजनुतिर लागौ।।

lgbti समुदाय भित्र माया र प्रेम समबन्धले धेरै समुदायलाई समस्यामा पारेको अवस्था। ।