Re.No : 162/073-074

Publishing Organization : Pahichan Media Pvt.Ltd.

Bagbazer, Kathmandu

Office : Kathmandu, Nepal

Publisher : Bhawani Ghimire

Editor:  Thakur Prasad Dulal (Madhav),

Correspondents:

Indira Neupane (Makawanpur)

Raj Chaudhary (Kailali)

Bipana Paneru (Kaski)

Binod BC (Rupandehi)

Gauri Nepali (Kathmandu)

Ambika Dahal (Kathmandu)

Bhakti Shah (Kathmandu)

Rukshana Kapali (Kathmandu)