Twitter

देशमा न्याय हराएको अनुभूति अपराधलाई राजनीतिकरण कुनै पनि बहाना मा नहोस न्याय मर्नु हुन्न