एलजीवीटीआइ अन्यायमा परे हामी लड्न तयार छौ‌ं : एसपी साह सारथी